Vol783女神王馨瑶yanni性感白T配短裙半脱露浅色内衣原色丝袜诱惑写真102P王馨瑶画语界

Vol783女神王馨瑶yanni性感白T配短裙半脱露浅色内衣原色丝袜诱惑写真102P王馨瑶画语界

少阴者,肾脉也,与太阳为表里。 上无痰,下失禁,瞑目昏沉,此厥竭症,尤与风邪无涉。

气虚者,无气之渐。心肺虚于上,营卫留于下,则神气不能相周,故为善忘,阳衰于上之兆也。

是阴盛阳必衰,故救阳为急。然胃为脾腑,脾主四肢,火既胜肺,胃复连脾,脾病则四肢亦病矣。

手太阴之络列缺,阳明之原合谷主之。邪气自络入经,犹为在表,故洒淅恶寒,然经气连脏,故又喜惊也。

头倾者,低垂不能举也;视深者,目陷无光也。营气虚则不仁,卫气虚则不用,营卫俱虚则不仁且不用,肉如故也。

 邪中于外,表里相应,故得乘虚而入舍于腑。 秋气始至,微霜始下,而方杀万物,阴阳内夺,故目KTKT无所见也。

Leave a Reply